Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Α Γ Α Π Η

Περπατώ ασφαλής αγκαλιά με τα πύρια χρώματα της αγάπης/
εκεί που το εγώ γίνεται εμείς/
με οργή προσεγγίζω τον κίνδυνο/
Τον αφορίζω/
Αδιασάφητος ή Πασίδηλος ο εχθρός/
κάπου στα μισά της διαδρομής τον Νικάω/

Ακώλυτοι σε εσωτερικά μονοπάτια με τοπωνύμια. Αγάπη, ενίσχυση, συμμετοχή….
Τις ώρες των μεγάλων ρυθμών καταργούμε τον φόβο και κερδίζουμε το δικαίωμα στη Ζωή.
Σ.Μαντωνανάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: