Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΥΑΚΙΝΘΟΣ-ΑΝΟΙΞΗ-ΝΟΗΣΗ

.......Ένα "ξένο" μάτι που θωρεί με αυστηρότητα...τις στιγμές που βλέπει δεν κινείται γιατί οι συνεπαγωγές είναι πέρα από τη σχέση της με το εγώ..................

Δεν υπάρχουν σχόλια: